0947556226 - 0907556226

Án Gian Bàn Thờ

 Phòng thờ trong tâm niệm người Việt chúng ta là nơi thiêng liêng để mỗi gia đình làm nơi thờ phụng Ông, Bà, Tổ Tiên những người đã khuất, những người sinh thành ra chúng ta.
 Để mỗi gia đình thể hiện sự thành tâm, nhớ ơn đến những người đã khuất của thế hệ con cháu. Bàn thờ gia tiên là để chúng ta sắm sửa những lễ thắp hương cho những người đã khuất vào những ngày giỗ, cũng như các ngày lễ trong tháng, trong năm để cầu cho toàn gia đình được những gì mong muốn.

...

 Phòng thờ trong tâm niệm người Việt chúng ta là nơi thiêng liêng để mỗi gia đình làm nơi thờ phụng Ông, Bà, Tổ Tiên những người đã khuất, những người sinh thành ra chúng ta.
 Để mỗi gia đình thể hiện sự thành tâm, nhớ ơn đến những người đã khuất của thế hệ con cháu. Bàn thờ gia tiên là để chúng ta sắm sửa những lễ thắp hương cho những người đã khuất vào những ngày giỗ, cũng như các ngày lễ trong tháng, trong năm để cầu cho toàn gia đình được những gì mong muốn.

bàn thờ 5

bàn thờ 5

 

Giá: Liên hệ

bàn thờ 4

bàn thờ 4

 

Giá: Liên hệ

bàn thờ 3

bàn thờ 3

 

Giá: Liên hệ

bàn thờ 2

bàn thờ 2

 

Giá: Liên hệ

bàn thờ 1

bàn thờ 1

 

Giá: Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyên
Hotline
0947556226
0907556226